บริษัท สหชัยไทยพืชผล จำกัด ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ตอกย้ำคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ (Trusted Quality) ในทุกมิติ ได้แก่ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (Fair Labour) การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และที่สำคัญคือคุณภาพที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือ “ทำด้วย ใจ” ของผู้ประกอบการ (Heartmade Quality)

คุณอิทธิเชฏฐ์ เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหชัยไทยพืชผล จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์