บริษัทสหชัยไทยพืชผล จำกัด ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน และรับรองมาตรฐานจาก BSI ประเทศอังกฤษ ดังนี้

  • BRC Global Standard for Food Safety v7 หมายเลขใบรับรอง BRC 703408
  • BSI HACCP & GMP หมายเลขใบรับรอง CDX 694738

เรามั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสังคม